Výkup

VÝKUP
HER, HERNÍCH KONZOLÍ A SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Rychle, férově a bez starostí.
Výkup KONZOLIŠTĚ
ceny

svoz

vyplata
protiucet

Máš na půdě nebo v šuplíku starou konzoli, hry nebo celé herní sety? Pošli nám je do výkupu a můžeš si přijít na slušný balík! Vykoupíme i vadné kusy, které ti bylo líto vyhodit. U nás dostanou nový život!

Přerostla ti tvá sbírka přes hlavu a potřebuješ uvolnit místo pro další kousky? Nově od tebe vykoupíme také figurky Funko POP! nebo autíčka Hot Wheels.

 

Co vykupujeme

Gaming

Vykupujeme zkrátka všechny generace všech herních konzolí, jaké na planetě existují nebo existovaly. Do výkupu nám můžeš poslat jakoukoli herní konzoli od těch nejnovějších až po ty nejvousatější modely. Kromě konzolí vykupujeme také všechny originální hry a většinu herního příslušenství.

Collectibles

Figurky Funko POP! a sběratelské modely autíček Hot Wheels vykupujeme pouze v původním balení.

Jak to probíhá

1.
Vyplň online formulář a počkej na předběžnou cenovou nabídku.
2.
Vyber si jeden z níže uvedených způsobů odeslání k nám.
3.
Naši technici překontrolují stav a zašlou ti finální nabídku
4.
Potvrzenou výkupní cenu ti vyplatíme zvoleným způsobem.

Výkupní formulář

Jak nám můžeš zboží předat

A.

Přes podací místa Zásilkovny. Stačí zboží pořádně zabalit a na přepážce Zásilkovny nadiktovat tento kód: 91159315. Obsluha vytiskne štítek, nalepí na balík a odešle až k nám. Při předání nic neplatíš. V případě přijetí zboží do výkupu je tato služba zdarma.

B.

Odesláním přímo na centrálu prostřednictvím pošty nebo kurýra: Prestify s.r.o. Vlárská 953/22, 627 00 Brno.

C.

Osobně na prodejně v Brně (Milady Horákové 1, Brno). Aktuální informace o prodejně a její otevírací době najdeš tady.

 

Nenos a neposílej nám ale nic, dokud nevyplníš online formulář a neobdržíš předběžnou cenovou nabídku.

Jak vyplatíme výkupní cenu

1.
Převodem na bankovní účet
2.
Osobně v hotovosti na prodejně
3.
Kredity na zákaznický účet (až 15 % navíc)

Kontakt

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výkupu nás neváhej kontaktovat na vykup@konzoliste.cz.

 

Všeobecné podmínky

Všechny důležité informace a podmínky, se kterými souhlasíš v případě odeslání nabídky.
  1. Výkup probíhá pomocí výkupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím (Prestify s.r.o., IČ: 07638141) a Prodávajícím. Prodávající musí být v případě fyzické osoby starší 18 let. Prodávající dále potvrzuje, že zboží nepochází z trestné činnosti, není předmětem zajištění a neporušuje žádná autorská či průmyslová práva třetích osob. Prodávající dále uzavřením smlouvy prohlašuje a garantuje, že je oprávněn takovou smlouvu uzavřít a má k prodávané věci vlastnické či jiné právo opravňující jej k jeho prodeji. Tyto obchodní podmínky zavazují Kupujícího i Prodávajícího již v okamžiku, kdy Prodávající zahájí proces jednání o výkupu konkrétního zboží a upravují práva a povinnosti mezi nimi i pro případ, že k uzavření příslušné smlouvy o výkupu nakonec nedojde, resp. bude od jejího uzavření kteroukoliv smluvní stranou v průběhu jednání o jejím uzavření odstoupeno.

  2. Pro požadavek na výkup zboží využije Prodávající online formulář na webových stránkách Kupujícího. Předání věci do výkupu je možné až po přijetí předběžné nabídky. Předběžnou nabídku stanoví Kupující na základě údajů uvedených v online formuláři a není pro Kupujícího závazná, tedy jejím přijetím ze strany Prodávajícího nedochází k uzavření kupní smlouvy. Platnost předběžné cenové nabídky je 14 dní.

  3. Prodávající může využít bezplatné doručení na adresu Kupujícího prostřednictvím podacího místa společnosti Zásilkovna. Taková zásilka je limitovaná maximální hmotností 5 kg a velikostí nejdelší strany zásilky 70 cm.

  4. Finální nabídka k uzavření kupní smlouvy bude Kupujícím učiněna až po fyzickém přijetí věci Kupujícím a překontrolování stavu věci, na což si Kupující vyhrazuje lhůtu až jeden týden ode dne předání nabízené věci Kupujícímu. Pokud reálný stav nabízené věci k odkupu nebude odpovídat uvedeným parametrům, zboží bude poškozeno, nebo bude doručeno až po uplynutí platnosti předběžné nabídky, může se nabídnutá výkupní cena oproti předběžné cenové nabídky změnit. Kupující je také oprávněn od výkupu zcela odstoupit, a to i bez udání důvodů. 

  5. Pokud Prodávající s finální výkupní cenou nesouhlasí nebo Kupující zboží odmítne, bude toto vráceno zpět na adresu poskytnutou Prodávajícím pro vrácení nabízeného zboží. Kupující je oprávněn od Prodávajícího požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s přepravou zboží zpět Prodávajícímu. Prodávající výslovně bere na vědomí, že Kupující neručí za jakákoli data uložená v zařízení, které bylo nabízeno k výkupu. Zboží předávané Kupujícímu k výkupu musí být uvedeno do továrního nastavení a přístup do něj nesmí být chráněn heslem. Zákazník je povinen odstranit ze zařízení jakékoliv osobní účty, či jakékoliv jiné osobní informace vztahující se k jeho osobě, zejména v osobních účtech uložené platební metody, předvyplněné kreditní, či debetní karty pro platby apod. Za zneužití těchto dat v případě, budou-li v zařízení zanechány, nenese Kupující odpovědnost z důvodu přístupu třetích osob k zasílanému zařízení v průběhu procesu uzavírání smlouvy o výkupu.

  6. V případě, že Prodávající akceptuje finální cenovou nabídku, je Kupující povinen, nejpozději do 14 dnů, tuto výkupní cenu uhradit dle volby Prodávajícího: a) na bankovní účet uvedený Prodávajícím, b) hotově na provozovně Kupujícího proti podpisu Prodávajícího, c) nahráním kreditů na zákaznický účet Prodávajícího, který je registrovaným zákazníkem e-shopu KONZOLIŠTĚ.cz.

  7. Zákaznický účet lze vytvořit registrací na webových stránkách www.konzoliste.cz/registrace. Kredity lze uplatnit na libovolnou objednávku či objednávky. Platnost kreditů je 365 dní od dobití.

  8. Doručení zboží k výkupu musí být zajištěno tak, aby bylo možné identifikovat odesílatele vč. adresy, kam je možné zboží vrátit v případě, že k odkupu nedojde. Bez předchozí komunikace nebo bez přiložených identifikačních údajů, může mít za následek prodloužení výkupního procesu až o 30 dnů. V případě, že nebude možné identifikovat osobu, která zboží k výkupu zaslala, bude Kupující pro případné vydání takto obdrženého zboží nucen vyžadovat prokázání vlastnického práva pro jeho vydání.

  9. Prodávající bere na vědomí, že pro případ, že předá zboží k výkupu Kupujícímu, a k realizaci transakce nedojde, je povinen si zboží převzít ať již osobně na výzvu Kupujícího, popř. z rukou doručovatele v případě, bude-li mu zboží zasláno zpět. Nepřevezme-li si Prodávající zboží zpět, má Kupující právo postupovat podle *Pravidel pro nakládání s nepřevzatým zbožím*, které jsou nedílnou součástí uzavírané smlouvy s Prodávajícím a s nimiž Prodávající vyslovuje souhlas bez ohledu na následné uzavření, či neuzavření výkupní smlouvy. 

  10. Prodávající bere na vědomí zpracování osobních údajů za účelem výkupní transakce a s tímto zpracováním výslovně souhlasí. 

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 30.03.2023