Obchodní podmínky doplňkových služeb

I. Služby

Prodávající v rámci své obchodní činnosti nabízí svým zákazníkům možnost přikoupení těchto doplňkových služeb (dále jen souhrnně Služby):

Vrácení zboží do 30 dnů: Kupující má v případě pořízení této služby právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit prodávajícímu zboží v prodloužené lhůtě oproti lhůtě zákonné, a to do 30 kalendářních dnů, od dne, kdy zboží převzal. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za zboží. Nelze uplatňovat zboží označené jako "bazar".

Výměna nevhodného dárku: Kupující má právo v případě pořízení této služby vrátit prodávajícímu zboží do 30 kalendářních dnů, ode dne, kdy zboží převzal. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. V případě splnění těchto podmínek prodávající vystaví a zašle kupujícímu slevový kód v hodnotě vráceného zboží (bez nákladů na dopravu a ceny doplňkových služeb). V rámci této doplňkové služby prodávající nevrací kupujícímu žádné finanční prostředky. Nelze uplatňovat zboží označené jako "bazar".

Přednostní vyřízení objednávky: Prodávající zakoupením této doplňkové služby poskytuje kupujícímu přednostní zpracování expedice objednávky před všemi ostatními objednávkami, které tento příplatek neobsahují. Garance této přednosti se vztahuje na dobu do 13:00 hodin u objednávek přijatých nebo zaplacených, a to výhradně v pracovní dny, kdy expedice objednávek standardně probíhá. Přednostní vyřízení objednávky negarantuje expresní doručení zvoleným dopravcem.

Prodloužená doba k uplatnění práv z vadného plnění: Prodávající zakoupením této doplňkové služby poskytuje kupujícímu možnost uplatnit práva z vadného plnění u vybraného bazarového zboží stejným způsobem, ve stejném rozsahu, a ve stejné lhůtě, jako by šlo o zboží zcela nové, tj. podle občanského zákoníku ve lhůtě 2 let ode dne jeho převzetí. 

Připojištění zásilky: V případě ztráty zásilky má kupující právo požadovat bezodkladné zaslání nového zboží nebo bezodkladné vrácení zaplacené kupní ceny zboží. V případě doručení poškozeného nefunkčního zboží má kupující právo požadovat bezodkladné zaslání nového zboží nebo bezodkladné vrácení zaplacené kupní ceny zboží. V případě doručení poškozeného funkčního zboží má kupující právo požadovat bezodkladné zaslání náhradní části poškozeného zboží.

II. Omezení

Každou službu je možné sjednat pouze a výhradně ke konkrétní objednávce. K uzavření smlouvy a platbě za Službu dochází stejnými způsoby a současně s uzavřením příslušné kupní smlouvy. Kupující není oprávněn využívat Službu k obcházení reklamačního řízení, ani ji zneužívat v rozporu s jejím účelem.  V případě, zjistí-li prodávající zjevné nebo opakované zneužívání Služby, je oprávněn kupujícímu další plnění z této Služby odmítnout. 

III. Podmínky Služby

Kupující jsou povinni poskytnout prodávajícím ke splnění jeho povinností ze Služby potřebnou součinnost, zejména předat zástupci dopravce zboží, řádně zabalené – v původním obalu, a převzít řádně doručené nově dopravené zboží. Kupující je povinen obal zboží vrátit čistý, nepoškozený a v původním stavu, má-li být při uplatnění práv ze Služby úspěšný. 

Využít Službu je možné pouze jednou u každé kupní smlouvy. Ceny jednotlivých Služeb jsou vždy upraveny v rámci e-shopu konzoliste.cz a všichni kupující jsou o jejich výši informován před závazným sjednáním Služby v rozhraní internetového obchodu. 

IV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky byly přijaty prodávajícím a jsou pro kupující závazné okamžikem uzavření smlouvy o poskytování Služby. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že má právo v případě sporu s prodávajícím, využít mimosoudní mechanismy pro řešení sporu, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, která je k tomu ze zákona oprávněným orgánem.

 

Tyto obchodní podmínky vydal prodávající dne 30.03.2023.