Reklamační řád

 

POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

Jak postupovat při viditelném poškození obalu zásillky při doručení dopravcem?

Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), je nejjistější ihned s dopravcem sepsat "Zápis o poškozené zásilce". Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené. Pokud se jedná o křehké zboží nebo je obal silně poškozen (trhliny v obalu, apod.), raději zásilku vůbec NEPŘEBÍREJTE!
V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.

Jak postupovat pokud je zboží poškozené, ale obal zásilky byl v pořádku?

Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího na elektronické adrese: info@konzoliste.cz, kde Vám individuálně pomůžeme. Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat i fotografii a podrobný popis poškození.
Abychom rychleji vyřídili reklamace doporučujeme poslat i fotografii poškozeného zboží, přepravní krabice, vystýlky a přepravního štítku. Nezapomeňte přidat podrobný popis poškození. Prosíme o ponechání přepravního obalu který je důležitý pro reklamaci u přepravní společnosti. Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě jakéhokoli problému, který zjevně vznikl na straně prodejce jako jsou např. vadný disk, chybně zaslaná objednávky apod. nás neprodleně kontaktujte na email info@konzoliste.cz, nejpozději však do 14 dní od převzetí plnění. Odstoupit samozřejmě můžete také bez udání důvodů. Stáhněte jeden z formulářů níže podle toho, zda požadujete vrácení peněz nebo výměnu zboží. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete elektronicky na email nebo jej vložte do zásilky s vráceným zbožím.

 

Zboží zašlete zpět na adresu Michal Škrdla, KONZOLIŠTĚ.cz Štefánikova 120/51, Brno 60200. Doručeno musí být nejpozději do 14 dní od oznámení. Výměna nebo vrácení peněz bude vyřízeno nejpozději do 14 dní od doručení vráceného zboží.

V případě nákupu použitého DVD/Blu-ray nosiče, není možno od smlouvy odstoupit za předpokladu, že se nejedná o vadný kus. Je možný pouze zpětný odkup za sníženou částku. Tyto situace jsme však ochotni řešit individuálně.

 

REKLAMACE

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere jako souhlas s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.
Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, datum prodeje), který zasíláme na email po dokončení transakce.

O reklamaci nás informujte na e-mailu: info@konzoliste.cz

Vámi reklamované zboží zasílejte doporučeně na adresu:

Michal Škrdla
KONZOLIŠTĚ.cz
Štefánikova 120/51
602 00 Brno

Obsah zásilky s reklamovaným zbožím:

  • Kopie faktury nebo průvodní dopis obsahující číslo faktury.
  • Podrobný popis závady a důvod reklamace.
  • Vaše údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon.
  • Navržené řešení: výměna, oprava nebo vrácení peněz.
  • Číslo účtu kam peníze zaslat při požadavku na vrácení peněz.
  • Použijte dostatečně kvalitní zabalení pro ochranu zboží - poničené zásilky nebudou převzaty.

 

ŘEŠENÍ SPORU

Dojde-li ke sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, lze jej řešit mimosoudní nebo soudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze na návrh spotřebitele. Spotřebitel může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Tento web používá soubory cookie pro analytické účely a dosažení potřebné funkcionality. Jeho dalším používáním s tímto souhlasíte. Pro více informací klikněte zde.