Z důvodu probíhajícího stěhování výdejního místa nebude telefonní linka dostupná až do 20.8. S Vašimi dotazy se prosím dočasně obracejte pouze na email nebo Facebook. Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě jakéhokoli problému, který zjevně vznikl na straně prodejce, jako jsou např. vadný disk, chybně vyřízená objednávka apod. nás neprodleně kontaktujte na email info@konzoliste.cz, nejpozději však do 14 dní od převzetí plnění. Stáhněte si formulář k odstoupení od kupní smlouvy níže. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete elektronicky na email nebo jej vložte do zásilky s vráceným zbožím.

 

Zboží zašlete zpět na adresu Prestify s.r.o., Štefánikova 120/51, Brno 60200. Doručeno musí být nejpozději do 14 dní od oznámení o vrácení. Výměna nebo vrácení peněz bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující má právo na úhradu nejnižších nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněnou reklamací. To zpravidla zahrnuje náklady na dopravu zboží. Tyto náklady musí být přiměřené, musí být doloženy a uplatněny nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

Pokud jste při nákupu zvolili jako dopravce Zásilkovnu, můžete zdarma využít služeb Reklamačního asistenta. Na odkazu níže vložíte číslo původní zásilky, vygenerujete si štítek, který nalepíte na vrácený balíček, a balíček předáte na vybrané pobočce Zásilkovny. Nic při tom neplatíte!

http://www.zasilkovna.cz/zpetna-zasilka/AGD9rx7scj

 

REKLAMACE

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího je považováno jako souhlas s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.
Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, datum prodeje), který zasíláme na email po dokončení transakce.

O reklamaci nás informujte na e-mailu: info@konzoliste.cz

Stáhněte a vytiskněte si reklamační list, který vyplněný zašlete nebo přineste společně s reklamovaným zbožím na tuto adresu:

Prestify s.r.o.
Štefánikova 120/51
602 00 Brno

 

Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Právo odstoupit od smlouvy kupujícímu náleží v případě, že:

1) zboží bude mít neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání,

2) na zboží se objeví minimálně třikrát stejná odstranitelná vada,

3) na zboží se současně objeví minimálně tři různé odstranitelné vady najednou,

4) zboží nebude mít při převzetí kupujícím sjednanou jakost,

5) prodávající nevyřídí oprávněnou reklamaci ve lhůtě 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

 

ŘEŠENÍ SPORU

Dojde-li ke sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, lze jej řešit mimosoudní nebo soudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI), webové stránky na adrese: www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze na návrh kupujícího jakožto spotřebitele. Kupující jakožto spotřebitel může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího své právo uplatnil poprvé. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.